.

سایت تبلیغ کاغذی داری تبلیغات ویژه ای با نام  “تبلیغ کاغذی”  می باشد که این تبلیغات شامل تراکت های ۳ لت  و کتابچه های تبلیغاتی به صورت ماهنامه در تیراژ های مختلف میباشد.شما میتوانید از طریق شماره های زیر با مسئول منطقه خود تماس بگیرید و درخواست  تبلیغات خود را ثبت کنید تا در چاپ بعدی قرار بگیرید.

مسئولان مناطق مختلف با ذکر شماره تماس و آدرس در جدول زیر قرار گرفته است.

 

 

منطقهنام شماره تماسآدرس
شهریار-شاهدشهرآقای اسکندری0903-9872655شاهدشهر-بلوار شهدا-پاساژعرفان-شماره 7
شهریار-ولیعصرآقای درویش مسلک0939-4326818شاهدشهر-بلوار شهدا-پاساژعرفان-شماره 7
تهران و کرجآقای موسوی0910-4981391شاهدشهر-بلوار شهدا-پاساژعرفان-شماره 7

 

 

 

 

 

 

 

 

* کسانی که قصد همکاری با ما را دارند میتوانند به قسمت راهنمای همکاری مراجعه کنند *