.

*** قیمت ها با هزینه طراحی می باشد و زمان تحویل ذکر شده پس از تایید نهایی شما نسبت به طراحی  می باشد ***

 

* هزینه گیره پلاستیکی هر عدد ۲۰۰ تومان می باشد.

* قیمت ها  بدون مونتاژ بوده و برگه ها و گیره پلاستیکی بصورت جداگانه تحویل می گردد.

 

* تقویم های ۴برگی اختصاصی *

نوع جنس و محصولتیراژقیمت(تومان)سایز(cm)زمان تحویل
گلاسه 135 گرم50040000024x34 و 17x487 روز
گلاسه 135 گرم100050000024x34 و 17x487 روز
گلاسه 150 گرم50043000024x34 و 17x487 روز
گلاسه 150 گرم100053000024x34 و 17x487 روز
گلاسه200 گرم50050000024x34 و 17x487 روز
گلاسه 200 گرم100060000024x34 و 17x487 روز

 

* تقویم های تک برگی اختصاصی *

نوع جنس و محصولتیراژقیمت(تومان)سایز(cm)زمان تحویل
گلاسه 300 گرم100032000024x34 و 17x48 7 روز
گلاسه 300 گرم1000540000 34x48 7 روز
گلاسه 135 گرم100024000024x34 و 17x48 7 روز
گلاسه 135 گرم1000330000 35x507 روز