.

***قیمت ها با هزینه طراحی می باشد و زمان تحویل ذکر شده پس از تایید نهایی شما نسبت به طراحی  می باشد***

 

*** زمان تحویل سفارشات ۷ روز کاری ***

 

با کلیک روی قیمت محصول سفارش خود را ثبت کنید.پس از ثبت سفارش همکاران ما  با شما تماس گرفته و نظر شما را در مورد طرح سفارش هایتان جویا می شوند.

 

 

نوع جنس و محصولتیراژقیمت یکرو(تومان)قیمت دورو(تومان) سایز واقعی
سربرگ تحریر 80 گرم1000 130/000170/000 A4
سربرگ تحریر 80 گرم1000 70/000110/000 A5
سربرگ تحریر 80 گرم1000 50/00065/000 A6
سربرگ تحریر 80 گرم2000 180/000240/000 A4
سربرگ تحریر 80 گرم2000 110/000150/000 A5
سربرگ تحریر 80 گرم2000 70/00090/000 A6
سربرگ تحریر 80 گرم5000 300/000380/000 A4
سربرگ تحریر 80 گرم5000 170/000200/000 A5
سربرگ تحریر 80 گرم5000 110/000140/000 A6