.

* سایت تبلیغ کاغذی داری تبلیغات ویژه ای با نام  “تبلیغ کاغذی”  میباشد که این تبلیغات شامل تراکت های ۳ لت  و کتابچه های تبلیغاتی در تیراژ های مختلف میباشد.

 

* این تبلیغات در تهران ، کرج و شهریار قابل اجرا میباشد.

*** برای هر منطقه ما نیازمند یک همکار میباشیم که مسئولیت آن منطقه را بر عهده بگیرد و به نحوه ای یکی از شرکای ۳۰ درصدی  تبلیغات ویژه باشد. ***

 

 

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

۰۹۳۹۴۳۲۶۸۱۸

۰۲۱-۶۵۴۴۴۹۱۰