.

سر رسید های سال ۹۶ با قیمت های مناسب و چاپ طلاکوب تبلیغات شما در کمتر از یک هفته.

* هر برگ مختص یک روز می باشد در این سررسید ها. 

* حداقل تعداد سفارشات سر رسید ۵۰ عدد می باشد.

* سفارشات زیر ۵۰ عدد ۳۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

 

۱- سررسید های  ۸٫۰۰۰ تومانی

 

 

۲- سررسید های  ۹٫۰۰۰ تومانی